SODELOVANJU ZNANJE. DRZNOSTI ROKO.
ODLOČITVAM PRESEŽEK.

Smo podjetje, ki posameznikom daje prednost pred zavarovalnicami. Smo podjetje, ki ljudem daje prednost pred številkami. Smo avtorji dobrih predlogov in oblikovalci zanesljivih načrtov.

CFD je nastala kot odgovor na mnoge odlične zavarovalniške produkte, ki so vse preveč odločitev prepuščali ljudem brez strokovnega znanja. Svoje poslanstvo vidi v izvajanju premišljenega osebnega servisa na področju zavarovanj in vzajemnih skladov. S kompetentnimi posamezniki vstopa v vaše življenje tam, kjer najbolj potrebujete učinkovito, celostno, a tudi diskretno podporo. Želi si biti tam, kjer jo najbolj potrebujete, zato ima tudi svoj klicni center.